Naginata på Kampsportsfestivalen

Naginata

Uppvisningar och prova-på.

Naginata är namnet på en modern japansk sport och ett gammalt japanskt vapen, ett svärd fäst på en lång stav. Det användes i det medeltida Japan för att bekämpa ryttare och fotfolk. Vissa japanska krigarmunkar specialiserade sig även på detta vapen. Med sin mångsidighet, långa räckvidd och tillgänglighet ansågs vapnet speciellt lämpligt för kvinnor. På så sätt kom naginatan med tiden att bli en symbol för kvinnorna på samma sätt som svärdet var en symbol för de adliga männen.

Idag har naginata utvecklats till modern fäktsport, där man ersatt stålklingan med ek och bambu. Sporten tränas och tävlas i förutbestämda mönster eller fritt, där den tävlande är skyddad av en rustning. Naginata tränas till stor del av kvinnor. I Europa är fördelningen mellan män och kvinnor ungefär lika. I Japan utgör kvinnorna kanske 90%.

Arrangör
Svenska Kendoförbundet, med Kyudo, Iaido, Kendo och Naginata
Linda Wohlin