Iado på Kampsportsfestivalen

Iaido

Uppvisning.

Iaido är konsten att dra och hantera det japanska svärdet, såsom det traditionellt övades av den japanska krigaradeln, samurajerna.
Svärdets lätt krökta form och sättet man bar det på gjorde att det gick snabbt att dra vid ett plötsligt anfall. Denna dragteknik utvecklades till en konst, som man idag tränar enligt noga bestämda rörelsemönster, så kallade kata, och söker uppnå perfektion.
Iaido tränas med ett riktigt svärd eller med ett träningssvärd av trä. Man tränar oftast rörelserna utan någon partner, men det finns också träning i par där två personer tränar med varandra. I iaido tränas serier av kata som på olika sätt innehåller ett antal grundmoment, såsom drag, hugg, återförande av svärdet till baljan, med mera.

Arrangör
Svenska Kendoförbundet, med Kyudo, Iaido, Kendo och Naginata
Linda Wohlin